Published: 3/15/2023 11:29:03 AM

Shortcut Media - Förbättrad lönsamhetsprofil - Analyst Group

Oro för en annalkande lågkonjunktur till följd av b.la. hög inflation och en stigande räntemiljö medförde till en ökad försiktighet, tillika minskad investeringsvilja, inom mediemarknaden under 2022 års senare hälft. Parallellt vidtog SMG lönsamhetshöjande åtgärder under år 2022, vilket Analyst Group bedömer, tillsammans med en nedkylning av mediemarknaden, hämmade den organiska tillväxten. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 40,9 MSEK1 under år 2023, med ett EBITDA-resultat om 3,4 MSEK. Givet en forward EV/EBITDA-multipel om 5,5x, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 1,12 kr.

Link to the analysis

Read more about Shortcut Media AB