Published: 3/16/2023 8:09:56 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SolidX AB: Solidx satte nytt omsättningsrekord

It-konsultbolaget Solidx redovisar en rekordhög omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade under perioden. Siffrorna är i linje med de preliminära siffror som presenterades för en månad sedan.

Nettoomsättningen steg till 27,7 miljoner kronor (18,6).

Rörelseresultatet blev 2,5 miljoner kronor (1,6), med en rörelsemarginal på 9,0 procent (8,6).

Resultatet före skatt var 2,5 miljoner kronor (1,5).

Resultatet efter skatt blev 2,0 miljoner kronor (1,2), och per aktie 0,06 kronor (0,04).

Vd Filip Alexanderson uppger i rapporten att det viktigaste varit att bolaget kunnat möta efterfrågan. Under perioden lyckades bolaget med att rekrytera 23 nya konsulter vilka bedöms kunna generera intäkter på 31 miljoner kronor, vilket motsvarar en vinst på årsbasis på 5,1 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar.

Solidx målsättning för 2023 är att passera 200 miljoner kronor i omsättning, växa snabbare
än marknaden och behålla samma vinstmarginal på 22 procent.


Solidx, Mkr Q3-2022/2023 Q3-2021/2022 Förändring
Nettoomsättning 27,7 18,6 48,9%
Rörelseresultat 2,5 1,6 56,3%
Rörelsemarginal 9,0% 8,6%
Resultat före skatt 2,5 1,5 66,7%
Nettoresultat 2,0 1,2 66,7%
Resultat per aktie, kronor 0,06 0,04 50,0%

Read more about SolidX AB