Published: 3/16/2023 2:03:26 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Scandinavian Astor Group AB: Astor säkrar fullt utnyttjande av TO1 med 8 miljoner kronor

Försvarsbolaget Astor har ingått avtal om toppgarantiåtagande från externa investerare inför lösenperiod av teckningsoptioner TO1 om 6 miljoner kronor, motsvarande 75 procent av den likvid som bolaget kan tillföras vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Garantiåtagandet har ingåtts med Gerhard Dal, Per Nilsson, Rune Löderup och Myacom Investment. För garantiteckningen utgår en premieersättning om 15 procent av garanterat belopp i aktier till optionslösenkursen.

Astors styrelse och ledning avser utnyttja teckningsoptioner TO1 motsvarande ett belopp om 2 miljoner kronor. Det innebär att bolaget har säkerställt hela beloppet om 8 miljoner kronor för fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Astor ingick i december 2022 en ägarlåneram på 5 miljoner kronor för att tidigarelägga framåtriktade satsningar inom produktions- och leveranskapacitet i koncernens olika verksamheter. Bolaget väljer nu att förlänga ägarlånet som löper till november 2023 med en lägre månatlig ränta om 1 procent, tidigare 2 procent och en förlängningsavgift om 6 procent. Återbetalning kan ske kontant eller genom kvittning vid emission.

Read more about Scandinavian Astor Group AB