Published: 3/23/2023 10:59:49 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Comintelli AB: Comintelli föreslår ett nyval till styrelsen

Mjukvarubolaget Comintellis valberedning föreslår inför årsstämman den 24 maj att Markko Vaarnas väljs till ny styrelseledamot. Han är idag fristående konsult och styrelseordförande för de finska bolagen Futures Platform och Avoset samt styrelseledamot i Qvik. Det framgår av ett pressmeddelande.

Omval föreslås av styrelseordförande Per Hjortblad samt styrelseledamöterna Per Hjortblad, Sofia Fogelfors, Tomas Huuva och Roine Gabrielsson.

Då styrelsesuppleant inte längre kommer väljas, omväljs inte nuvarande styrelsesuppleant Jesper Ejdling Martell, vd i Comintelli.

Read more about Comintelli AB