Published: 3/27/2023 9:11:15 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Invent Medic Sweden AB: Invent Medic rapporterar positiva studieresultat med Efemia hos kvinnliga ryttare

Medicinteknikbolaget Invent Medic rapporterar positiva resultat från en internationell studie med kvinnliga ryttare som använt produkten Efemia Bladder Support under ridning.

Resultaten visar att Efemia lindrar urinläckaget hos 81 procent av användarna. Därutöver uppgav merparten att de avser fortsätta använda produkten. Studien omfattade 59 brittiska och svenska kvinnor med ofrivilligt urinläckage.

Enligt bolaget ska studien nu följas upp av en internationell kampanj med målet att nå ut till gruppen av kvinnor som rider och lider av ofrivilligt urinläckage.

"Ridning är en mycket stor sport i världen, och vi hoppas att den här studien ska göra det möjligt för fler kvinnor att fortsätta rida. Dessutom är vår förhoppning att många kvinnor som slutat rida på grund av inkontinensproblem nu hittar Efemia Bladder Support och därmed kan återfinna glädjen med sitt stora fritidsintresse", säger Klara Rasmusson, Head of Sales and Marketing på Invent Medic.

Read more about Invent Medic Sweden AB