Published: 3/27/2023 1:12:43 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BrainCool AB: Braincool får slutligt klartecken för flytt till First North den 29 mars

Medicinteknikbolaget Braincool har fått slutligt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 29 mars. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market blir därmed den 28 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktien kommer fortsätta handlas med oförändrat kortnamn BRAIN och inga nya aktier emitteras i samband med bytet av marknadsplats. Eminova Fondkommission är bolagets Certified Adviser på First North.

Read more about BrainCool AB