Published: 3/28/2023 8:23:08 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BrainCool AB: Braincool levererar system till Karolinska Institutet som startar viktig studie

Medicinteknikbolaget Braincool har tecknat avtal med Karolinska Institutet om leveranser av Rhinochill till en omfattande internationell klinisk studie kring ultratidig kylning av patienter som drabbats av hjärtstopp. Ordervärdet uppgår till cirka 3 miljoner kronor under projektets löptid, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Studien kan komma att utgöra basen för ett godkännande av behandlingen ultratidig kylning vid hjärtstopp som en medicinsk indikation. Vid ultratidig kylning görs nedkylning av hjärnan redan i patientens bostad eller senast i ambulansen.

Studien beräknas starta med rekrytering av patienter vid flera europeiska centra det kommande kvartalet och pågå under tre år. Det rör sig om 970 patienter.

"Om resultatet av studien skulle påvisa en behandlingsvinst med ultratidig kylbehandling på hjärtstoppspatienter så är förutsättningarna mycket goda att snabbt kunna implementera denna metod som standard inom ambulanssjukvården och i den tidiga fasen av sjukhusvården runt hela världen. Braincool målsättning är, liksom inom stroke, att etablera en medicinsk indikation för hjärtstopp", uppger Braincools vd Martin Waleij i en kommentar.

Read more about BrainCool AB