Published: 3/28/2023 11:29:04 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i investeringsbolaget Renewable Ventures kallas till årsstämma torsdagen den 27 april i Stockholm.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Read more about Renewable Ventures Nordic AB