Published: 3/28/2023 1:26:33 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Invent Medic Sweden AB: Invent Medic bantar styrelsen i storlek med en ledamot

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Invent Medic kallas till årsstämma fredagen den 5 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.

Valberedningen föreslår att styrelsen minskar i storlek från fem till fyra ledamöter då Frida Wilhelmsson Ulfbratt har avböjt omval. Omval föreslås av styrelseordförande Gun-Britt Fransson och styrelseledamöterna Lars Persson, Helena Liljedahl och Helen Richenzhagen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Read more about Invent Medic Sweden AB