Published: 3/29/2023 7:54:40 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures på gång att etablera nytt dotterbolag för strukturaffärer

Investeringsbolaget Renewable Ventures har påbörjat processen med att etablera ett nytt dotterbolag, enligt ett pressmeddelande.

Det nya bolaget Renewable Ventures Nordic 3 väntas bli etablerat i april. Enligt bolaget syftar det att tillvarata på det ökade intresset för strukturaffärer som ledning och styrelse ser efter den lyckade transaktionen med Scandinavian Astor Technologies.

"Med förvärvet och efterföljande notering av Astor med vårt tidigare dotterbolag Renewable Ventures Nordic 2 AB bevisade vi att vår affärsmodell fungerar och skapar aktieägarvärde. Vi söker aktivt efter nya bolag som vill till börsen och ser ett ökat inflöde av passande bolag som vill genomföra en liknande resa som Astor. Därför väljer vi att stifta ett dotterbolag redan nu", kommenterar Renewable Ventures vd Marcus Bonsib.

Read more about Renewable Ventures Nordic AB