Published: 3/31/2023 1:55:42 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Mindark PE Aktiebolag: Mindark kallar till årsstämma den 5 maj

Aktieägarna i gamingbolaget Mindark kallas till årsstämma fredagen den 5 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent

Förslag till val av styrelseledamöter saknas i kallelsen.

Read more about Mindark PE Aktiebolag