Published: 4/24/2023 8:55:59 AM

Katalysen Ventures: När exit blir till emission - AFV

Katalysen Ventures hade som mål att få till en exitvinst på 25 Mkr i fjol vilket inte hände. Istället har kassan fått fyllas på genom tre riktade emissioner för att kunna övervintra det tuffa småbolagsklimatet. Hur ser utsikterna för investeringsbolaget ut?

Link to the analysis

Read more about Katalysen Ventures AB