Published: 4/24/2023 10:56:30 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Comintelli AB: Comintelli föreslår nyval av Markko Vaarnas som vice ordförande

Aktieägarna i mjukvarubolaget Comintelli kallas till årsstämma onsdagen den 24 maj i Kista.

Valberedningen föreslår nyval av Markko Vaarnas som styrelseledamot och vice styrelseordförande.

Omval föreslås av styrelseordförande Per Hjortblad samt styrelseledamöterna Roine Gabrielsson, Sofia Fogelfors och Tomas Huuva.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 3,05 miljoner aktier.

Read more about Comintelli AB