Published: 4/25/2023 12:09:02 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Recyctec Holding AB: Recyctec ökar omsättning och minskar förlusten

Miljöteknikbolaget Recyctec ökade omsättningen samt minskade förlusten i det första kvartalet.

Omsättningen steg 5,9 procent till 3,6 miljoner kronor (3,4).

Rörelseresultatet blev -2,7 miljoner kronor (-4,2). Resultatet före skatt var -3,1 miljoner kronor (-5,2). Resultatet efter skatt blev -3,1 miljoner kronor (-5,2). Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (-1,31).

Företaget skriver att produktmixen varit mer fördelaktig.

"Vårt arbete med att växa försäljningen genom att tillhandahålla produkter med bättre klimatprestanda har under kvartalet utvecklats i rätt riktning. Genom bolagets unika produkter, samt exklusivitet i kvalitetscertifieringar, så har bolaget under året kunnat knyta till sig flera centrala avtal med såväl storförbrukare som samt med relevanta distributörer. Vidare ser vi en ökad trend av upphandlingar där upphandlande part föreskriver att det är EarthCare som skall användas, vilket är positivt", skriver styrelsen i rapporten.

Nyckeln till ökat resultat ligger i försäljning skriver bolaget. Det är också fokus och bolaget arbetar med sin distributörsmodell. Bolaget ser även en stor potential att öka försäljningen i både Finland och Norge.

Recyctecs styrelse tittar på att effektivisera genom att flytta ledningen av bolaget till Jönköping. Det gör också att man byter vd då Andreas Cederborg är bosatt i Stockholm. Thom Nilsson tillträder rollen som tillförordnad vd. Samtidigt har styrelsen beslutat att Joel Westerström tar över rollen som styrelsens ordförande.


Recyctec, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 3,6 3,4 5,9%
Rörelseresultat -2,7 -4,2
Resultat före skatt -3,1 -5,2
Nettoresultat -3,1 -5,2
Resultat per aktie, kronor -0,24 -1,31

Read more about Recyctec Holding AB