Published: 4/26/2023 2:40:00 PM

Shortcut Media: Omtagning 2023 - AFV

2022 var ett motigt år för filmproduktionsbolaget Shortcut Media Group. En rad nyckelpersoner har lämnat och i början av 2023 försattes koncernens största bolag Bond Street i konkurs. Börsvärdet är nu under 10 Mkr.

Link to the analysis

Read more about Shortcut Media AB