Published: 4/27/2023 8:43:29 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Blick Global Group AB: Blick Global dubblade omsättningen - minskade förlusten

Adtech-bolaget Blick Global mer än dubblade sin omsättning under det första kvartalet. Resultatet förbättrades men bolaget gick med förlust.

Omsättningen steg 108,8 procent till 7,1 miljoner kronor (3,4).

"Omsättningen för gruppen dubblades jämfört med första kvartalet 2022 men en något mer
avvaktande hållning från kunder under kvartalets sista månad gör att vi sammantaget inte nådde upp till samma omsättning som kvartal 4 2022. Det var väl inte väntat att vi skulle kunna matcha ett kvartal med fotbolls VM men basen är större och vi har sett fortsatt bra utveckling inom Wigets prestationsaffär som bygger på hur väl våra kunders affär utvecklas", uppger vd Erik Ahlberg.

Ebitda-resultatet blev -0,1 miljoner kronor (-1).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,9). Resultatet före skatt var -1,8 miljoner kronor (-2,2). Resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner kronor (-2). Resultat per aktie hamnade på -0,23 kronor (-0,68).

"Förseningar i leverans av första spelet av spelstudion gör att vi fick ökade kostnader och lägre intäkter under kvartal ett. Vi har nu levererat vilket innebär att vi nu har startat arbetet med spel två", fortsätter Erik Ahlberg.

Blick har nu fullt fokus på att stötta de tre verksamheterna i syfte att fortsätta tillväxten och har initierat ett gemensamt säljarbete för att göra alla delar kända för våra gemensamma kunder, uppger Ahlberg.


Blick Global, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 7,1 3,4 108,8%
EBITDA -0,1 -1
Rörelseresultat -1,2 -1,9
Resultat före skatt -1,8 -2,2
Nettoresultat -1,6 -2
Resultat per aktie, kronor -0,23 -0,68

Read more about Blick Global Group AB