Published: 4/28/2023 10:48:41 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about WntResearch AB: Wntresearch återkallar förslag om närståendestransaktion vid årsstämman

Forskningsbolaget Wntresearch återkallar förslaget om godkännande av närståendetransaktion vid årsstämman den 11 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägaren Lars-Erik Forsgårdh har meddelat styrelsen att han återkallar förslaget om godkännande av närståendetransaktion i form av ett nytt konsultavtal med Tommy Andersson.

Styrelsen och Lars-Erik Forsgård har efter publiceringen av kallelsen till årsstämman haft en dialog avseende lämpliga former av incitamentsprogram för bolagsledningen i Wntresearch. I denna dialog har styrelsen meddelat att den, under förutsättning av att den omväljs vid årsstämman i enlighet med valberedningens förslag, avser att utarbeta ett förslag till ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare att presenteras på en extra bolagsstämma som planeras till slutet av juni 2023.

Lars-Erik Forsgårdh har meddelat styrelsen att han inför en sådan extra bolagsstämma avser att lägga fram ett förslag till beslut om ett teckningsoptionprogram riktat dels till Tommy Andersson och dels till övriga styrelseledamöter, samt att han med anledning därav återkallar sitt tidigare förslag till årsstämman om godkännande av en närståendetransaktion i form av ett nytt konsultavtal med styrelseledamoten Tommy Andersson.

Read more about WntResearch AB