Published: 5/4/2023 8:25:11 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about WntResearch AB: Wntresearch räknar med att få ändrad studieplan för Foxy-5 godkänd i sommar

Forskningsbolaget Wntresearch redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -7,8 miljoner kronor (-8,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,1 miljoner kronor (-12,0).

Likvida medel uppgick till 29,0 miljoner kronor (34,1).

Bolaget uppger att den ändrade studieplanen för Foxy-5 studien nu ser ut att godkännas först under sommaren och inte under våren som tidigare angivet.

Den ändrade planen kräver ett godkännande av myndigheterna i Spanien och Ungern eftersom studien bedrivs där.

"Godkännande för vår studie sker nationellt och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA är inte inblandad. Det mest sannolika är att förändringarna blir godkända i sommar och inte i vår som vi hoppats på", säger vd Pernilla Sandwall.

"När vi har godkännandena på plats och vet exakt hur studien kommer att genomföras, kommer jag berätta om det och även vilka tidsramar vi kommer ha", fortsätter Sandwall.


Wntresearch, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -7,8 -8,5
Resultat före skatt -7,8 -8,5
Nettoresultat -7,8 -8,5
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet -5,1 -12,0
Likvida medel 29,0 34,1 -15,0%

Read more about WntResearch AB