Published: 5/5/2023 12:40:21 PM

Blick Global Group: God marknadsposition för att skala upp under 2023 - Analyst Group

Blick Global Group AB (”Blick Global” eller ”Bolaget”) är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming, och är idag verksamma genom tre affärsben: Spelutveckling, Digital Marknadsföring och Organiskt sök. Fotbolls-VM 2022 bidrog till en breddare kundbas inom Digital Marknadsföring, vilket tillsammans med förväntade intäktssynergier mellan Wiget och Brand Legends förväntas bidra till att Blick Global uppvisar lönsam tillväxt under år 2023. Samt närmare sig OMI spel-lansering och förväntas bli inkomstgenerande under år 2023. Därmed behåller vi våra prognoser om en estimerad omsättning om 35 MSEK år 2023, exklusive potentiella förvärv, och en tillämpad EV/S-multipel om 2,0x, där vi ser ett potentiellt värde per aktie om 7,0 kr (6,9) i ett Base scenario.

Link to the analysis

Read more about Blick Global Group AB