Published: 5/5/2023 2:43:37 PM

Vibrosense Dynamics: Rapportkommentar Q3"22/23 - Kalqyl

VibroSense redovisade en nettoomsättning om 0,48 MSEK, vilket är en ökning med 45,6 % y-o-y. EBIT uppgick till – 1,9 MSEK, vilket är i linje med förra årets resultat.


Nyemission

I kvartalet genomförde VibroSense en nyemission, som skulle tillföra bolaget 17,4 MSEK. Emissionen blev tecknad till 75 % och bolaget tillfördes 10,2 MSEK efter emissionskostnader. Kapitalet ger VibroSense möjligheten att arbeta vidare med expansionen och försäljningsarbetet.


Fortsatta framsteg

VibroSense fortsätter att leverera på sin strategi att knyta till sig viktiga Key Opinion Leaders. I Tyskland slutfördes affärer med två tongivande kunder och instrument levererades. Vidare dialoger förs med ytterligare kliniker i Tyskland och bolaget har nu också en säljare på plats i Berlin, som ska bearbeta marknaden. Arbetet med att få regulatoriskt godkännande i Kina fortskrider enligt plan och VibroSense förväntar sig ett första besked från det kinesiska testinstitutet under sommarmånaderna. Även på hemmamarknaden i Norden fortsätter arbetet enligt plan och dialoger förs med flera diabeteskliniker. VibroSense förväntar sig slutlig återkoppling inom de kommande månaderna från en universitetsklinik och ett beslut i bolagets favör skulle innebära ett stort genombrott för bolaget och Diabetes Foot Screening.


Framtid

Vi anser att VibroSense får ses som ett förhoppningsbolag, som fortsatt har kvar att bevisa sin affärsmodell och att bolaget kan uppnå lönsamhet. Vi bedömer risken som hög, men att VibroSense har möjligheter att lyckas givet deras unika produkt och stora marknad. Levererar VibroSense likt estimerat bedömer vi att affärsmodellen är bevisad och att framtiden ser ljus ut. Uppnår VibroSense våra estimat ser vi en stor potentiell uppsida i aktien, även med en säkerhetsmarginal om 50 %.


Link to the analysis

Read more about VibroSense Dynamics AB