Published: 5/9/2023 10:13:43 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about WntResearch AB: Wntresearch säger upp avtal om likviditetsgaranti för aktien

Forskningsbolaget Wntresearch har sagt upp sitt avtal med Mangold Fondkommission avseende likviditetsgaranti, enligt ett pressmeddelande.

Avtalet syftade till att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs. Sista dagen för denna sortens likviditetsstödjande handel blir den 8 augusti.

Read more about WntResearch AB