Published: 5/10/2023 8:18:42 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Polymer Factory Sweden AB: Polymer Factory redovisar små förändringar av resultatet

Nanoteknikbolaget Polymer Factory redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade något.

Omsättningen steg 20,0 procent till 0,6 miljoner kronor (0,5). Det var tredje kvartalet i rad som företagets försäljning ökade.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -1,7 miljoner kronor (-1,1). Resultat per aktie hamnade på -0,16 kronor (-0,15).

Kassaflödet uppgick till 5,8 miljoner kronor (-1,4). Företaget har stärkt kassan genom nyemission under perioden.

Polymer Factory siktar på att fortsätta expandera och allokerar resurser för försäljning och marknadsföring. En viktig del i det arbetet är att delta i konferenser och mässor. Bolaget kommer framöver att vara på plats vid bland annat American Society for Mass Spectrometry (ASMS) Conference i Houston i juni.

Polymer Factory, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,6 0,5 20,0%
Rörelseresultat -1,7 -1,1
Resultat före skatt -1,7 -1,1
Nettoresultat -1,7 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,16 -0,15
Kassaflöde 5,8 -1,4

Read more about Polymer Factory Sweden AB