Published: 5/17/2023 8:42:42 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Umida Group AB: Umida minskar omsättning och men håller rörelseförlusten oförändrad

Dryckesföretaget Umida redovisar minskande omsättning under första kvartalet, som är säsongsmässigt svagast för bolaget, jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade marginellt.

"Det första kvartalet för 2023 har inneburit fortsatt osäkerhet på marknaden i stort med hög inflation, stigande räntor och en allt tuffare ekonomi för privatpersoner och företag", skriver vd Filip Lundquist i rapporten.

Omsättningen sjönk 50,8 procent till 22,7 miljoner kronor (46,1). Nettoomsättning exklusive punktskatter landade på 12,5 miljoner (13,0), en minskning med 3,8 procent.

Bruttovinsten blev 3,0 miljoner kronor (4,2), med en bruttomarginal på 13,2 procent (9,1).

Ebitda-resultatet blev -1,4 miljoner kronor (-1,5).

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-1,7).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,7 miljoner kronor (-2,7).

"Vi ser tydliga trender från Systembolaget kring en minskad försäljning och framförallt mer fokus på inköp av produkter inom lägre prissegment. Denna trend förstärktes under april vilket totalt blev en riktigt svag månad för Systembolaget då försäljningen sjönk med hela 6,3 procent i total volym jämfört med samma månad förra året", kommenterar Lundquist.

Med kommande nylanseringar och efter det första kvartalet känner bolaget sig trygga med sitt mål om att nå tillbaka över 80 miljoner i nettoomsättning för helåret.


Umida, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 22,7 46,1 -50,8%
Bruttoresultat 3,0 4,2 -28,6%
Bruttomarginal 13,2% 9,1%
EBITDA -1,4 -1,5
Rörelseresultat -2,1 -1,9
Nettoresultat -2,5 -1,7
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,7 -2,7

Read more about Umida Group AB