Published: 5/19/2023 1:11:26 PM

Scandinavian Astor Group: Flyger under många investerares radar - Analyst Group

Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”) är en försvars- och industrikoncern som idag består av två affärsben. Det första benet avser försvarslösningar vilket utgörs av utveckling och försäljning av ett radarstörningssystem, det andra affärsbenet innefattar tillverkning och försäljning av kompositkomponenter. Astor Group har under år 2023 tagit kliv mot kommersialisering av Astor IV, där försäljning av ett system estimeras innebära omfattande ekonomiska värden. Inom kompositområdet har Astor Groups dotterbolag uppvisat god leveransförmåga under Q1-23 och besitter per dagens dato en full orderbok för helåret 2023, vilket bäddar för fortsatt lönsam tillväxt. Baserat på en sum-of-the-parts-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 4,3 (5,1) kr i ett Base scenario för Astor Group. Justering beror på ett ökat antal aktier genom TO1.

Link to the analysis

Read more about Scandinavian Astor Group AB