Published: 5/24/2023 8:39:06 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Comintelli AB: Comintelli minskar omsättning och ökar förlusten - ARR stärktes

Mjukvarubolaget Comintelli redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 5,8 procent till 4,9 miljoner kronor (5,2).

"I början på året förvärvades tillgångar från den amerikanska konkurrenten Cipher. Ett flertal nya kundavtal med tidigare kunder till Cipher har tecknats, men inga intäkter har påförts det första kvartalet", skriver bolaget.

Ebita-resultatet och rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet före och efter skatt var -2,9 miljoner kronor (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,33 kronor (-0,08).

Koncernens ARR (årligen återkommande intäkter) ökade från 22,0 miljoner till 22,4 miljoner kronor.

- Det osäkra konjunkturläget i omvärlden består, vilket påverkar alla företag inklusive våra kunder och prospekts. I denna oroliga värld ger vår stabila affärsmodell med återkommande intäkter från befintliga kunder oss möjlighet att fortsätta utvecklas, kommenterar vd Jesper Martell.


Comintelli, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 4,9 5,2 -5,8%
EBITA -2,6 -0,6
Rörelseresultat -2,6 -0,6
Resultat före skatt -2,9 -0,6
Nettoresultat -2,9 -0,6
Resultat per aktie, kronor -0,33 -0,08

Read more about Comintelli AB