Published: 5/26/2023 8:47:07 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Blick Global Group AB: Blick Global-studio har levererat och certifierat spel inför global lansering

Adtech-bolaget Blick Globals studio för kasinospel Omi Gaming har levererat och certifierat sitt första spel för global lansering genom en stor amerikansk kund.

Några finansiella detaljer anges inte.

Spelet är en del av en serie på fyra som beställdes under 2021. Spelet som utvecklas betalas i förskott för varje spel som får projektstart. Efter lansering har Omi en royalty för den omsättning som genereras på spelen. Spelet har certifierats för licensierade marknader i Nordamerika, Europa och övriga delar av världen. Lansering är planerad till slutet av sommaren.

"Det är naturligtvis ett stort och viktigt steg för spelstudion att spelet har gått igenom all certifiering och en förutsättning för lansering till slutkund genom en av spelvärldens största distributörer. Att man nu gått på stor certifiering innebär att spelet är godkänt för alla marknader där man är verksam vilket ger en betydande potential med tanke på intäktsdelningsmodellen vi har i avtalet. Det ger oss dessutom möjlighet att starta utveckling av nästa spel vilket ger ett välkommet finansiellt tillskott genom förskottsbetalning av utvecklingen", säger Erik Ahlberg, vd på Blick Global, i en kommentar.

Företaget har nu initierat arbetet med spel nummer två. Det sker genom framtagande av ett antal koncept som sedan skall beslutas av kund för projektstart.

"Vi har nu i OMI vunnit mycket erfarenhet om de legala förutsättningarna på en rad viktiga marknader men även i hur vi jobbar integrerat tillsammans med beställaren och det har vi med oss in i utvecklingen av nästa spel för att undvika flaskhalsar och kunna korta utvecklingstiden", fortsätter Ahlberg.

Read more about Blick Global Group AB