Published: 5/30/2023 9:44:07 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about WntResearch AB: Wntresearch beviljas patent avseende Foxy-5

Forskningsbolaget Wntresearch har beviljats ett patent för förmågan hos Foxy-­5 att minska antalet can­cerstamceller. Det framgår av ett pressmeddelande.

Patentet träder i kraft den 27 juni och löper ut 2038, med möjlighet till förlängning.

Ansökningsprocessen pågår i andra länder.

"Det är mycket glädjande att få ett helt nytt patent, vilket ger ökad tyngd för Foxy-5. Genom att få patentansökningar beviljade ökar vi det strategiska värdet av Foxy-5. Arbetet med patent fortlöper hela tiden parallellt med vår övriga verksamhet", säger Pernilla Sandwall.

Read more about WntResearch AB