Published: 5/30/2023 11:28:30 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Recyctec Holding AB: Analyst Group sänker motiverat värde för Recycetec

Analyst Group sänker motiverat värde för miljöteknikbolaget Recyctec från 3,3 till 3,1 kronor per aktie. Anledningen är förändringar i kapitalstrukturen och sänkta prognoser för 2023, skriver analyshuset i en uppdragsanalys.

Bolagets nettoskuld uppgick till 6,8 miljoner kronor vid utgången av Q1 2023, vilket kan jämföras med analysfirmans estimat på 3,8 miljoner kronor vid mitten av första kvartalet.

Senaste avslut i aktien gjordes till 0,61 kronor.

Read more about Recyctec Holding AB