Published: 5/30/2023 11:47:36 AM

Recyctec: Förbättrat rörelseresultat efter implementerade kostnadsbesparingar - Analyst Group

Recyctec fortsätter växa med ett fortsatt fokus på försäljning, både på den inhemska och utländska marknaden, samt bearbeta nyingångna partnerskap. Givet att Recyctec kan öka försäljningsvolymerna under 2023 samt starta upp nya samarbeten enligt plan ser Analyst Group potential att Bolaget har möjlighet till att förbättra rörelseresultatet och nå break-even framgent. Med hänsyn till ovannämnda faktorer och gjorda prognoser estimeras ett EBIT om ca 16,8 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/EBIT-multipel om 4,0x, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 3,1 kr i ett Base scenario, motsvarande 40 MSEK i Market Cap, att jämföra med 43 MSEK vid tidigare analysuppdatering, där skillnaden beror på förändringar i kapitalstrukturen.

Link to the analysis

Read more about Recyctec Holding AB