Published: 6/1/2023 11:28:23 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Blick Global Group AB: Blick Global kallar till årsstämma den 30 juni

Aktieägarna i adtech-bolaget Blick Global kallas till årsstämma fredagen den 30 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Förslaget till val av styrelse är ännu inte klart och kommer presenteras senast en vecka innan stämman.

Stämman föreslås besluta om att inrätta en valberedning.

Read more about Blick Global Group AB