Published: 6/2/2023 1:32:33 PM

Analyst Group kommenterar Astor Groups ramavtal med FMV och FM om 10,8 MSEK

Scandinavian Astor Group meddelade den 1 juni att dotterbolaget My-Konsult AB AB har tecknat ett ramavtal med Försvarets materielverk (”FMV”) och Försvarsmakten (”FM”). Ramavtalen avser service och underhåll av tidigare levererad Astor III system. Det totala värdet för avtalen motsvarar 10,8 MSEK och exekveras enligt avropsförfarande.

Link to the analysis

Read more about Scandinavian Astor Group AB