Published: 6/2/2023 1:51:46 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Scandinavian Astor Group AB: Analyst Group positiva till Astors senaste ramavtal

Igår meddelade försvarsbolaget Astor att dess dotterbolag My-Konsult tecknat två ramavtal med Försvarets materielverk och Försvarsmakten för ett totalt värde om 10,8 miljoner kronor.

"I samband med Q1-rapporten meddelade Astor Group att bolaget hade erhållit en order om 0,5 miljoner kronor från FMV inom bolagets eftermarknadsaffär och Analyst Group ser positivt på att Astor Group nu har lyckats teckna ett ramavtal med FMV och FM, vilket innebär att koncernen skalar upp bolagets eftermarknadsintäkter", skriver Analyst Group i en färsk kommentar.

"Därutöver befinner sig Astor Group i slutfasen av utvecklingsarbetet avseende Astor IV, radarstörningssystem för störsändning inom flera radarfrekvensband samtidigt, där testning i Frankrike med samarbetspartnern SDTS och kommersialisering fortfarande kvarstår."

Read more about Scandinavian Astor Group AB