Published: 6/9/2023 10:43:25 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about WntResearch AB: Wntresearch kallar till extra stämma den 30 juni för att besluta om incitamentsprogram

Aktieägarna i forskningsbolaget Wntresearch kallas till extra bolagsstämma fredagen den 30 juni i Stockholm.

Stämman föreslås besluta om att införa långsiktiga incitamentsprogram, dels riktat till ledande befattningshavare på högst 8,5 miljoner teckningsoptioner och dels riktat till styrelseledamöter på högst 11,5 miljoner teckningsoptioner.

Read more about WntResearch AB