Published: 7/10/2023 6:27:15 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spermosens AB (publ): Spermosens upptar lån på 8,7 miljoner kronor

Fertilitetsbolaget Spermosens har tagit upp ett lån på 8,7 miljoner kronor som ska säkerställa fortsatta marknadsförberedande aktiviteter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lånet utgörs av 5,7 miljoner kronor från ett antal finansiärer, däribland befintliga aktieägare, och 3 miljoner kronor från bolagets vd Ulrik Nilsson. Ingen uppläggningsavgift utgår för Nilsson. Lånet löper fram till och med den 31 maj 2024. Räntan uppgår till 2,25 procent per månad. Det utgår också en uppläggningsavgift om 5 procent för finansiärernas del av lånet, dock inte för vd.

"Lånefinansieringen tillåter oss att bibehålla hastigheten i utvecklingen enligt tidigare kommunicerad plan vilket är mycket positivt", säger Ulrik Nilsson, vd för Spermosens, i en kommentar.

Styrelsen upprepar att man har ett kapitalbehov om cirka 60 miljoner kronor för perioden 2023-2025. I samband med en tidigare genomförd företrädesemission tillfördes cirka 19 miljoner kronor av dessa.

Read more about Spermosens AB (publ)