Published: 7/14/2023 8:17:11 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Spermosens AB (publ): Något minskad förlust för Spermosens under Q2

Fertilitetsbolaget Spermosens redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

"Organisatoriskt ser vi löpande över vårt resursbehov och optimerar strukturen. Bidrag från exempelvis Vinnova ger oss stöd i rekryteringen av spetskompetens", säger vd Ulrik Nilsson.

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (-3,7). Resultatet före och efter skatt var -3,4 miljoner kronor (-3,8). Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,34).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,6 miljoner kronor (-4,0).

Likvida medel uppgick till 6,8 miljoner kronor (12,9).

"Intresset för Spermosens produkter är mycket stort. Spermosens har tecknat avsiktsförklaringar avseende framtida försäljning för forskningsändamål med utvalda kunder i Skandinavien och USA", fortsätter vd:n.


Spermosens, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,4 -3,7
Resultat före skatt -3,4 -3,8
Nettoresultat -3,4 -3,8
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,34
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,6 -4,0
Likvida medel 6,8 12,9 -47,3%

Read more about Spermosens AB (publ)