Published: 8/23/2023 12:44:39 PM

Analyst Group kommenterar Recyctecs Q2-rapport

Recyctec publicerade den 22 augusti år 2023 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet.

Link to the analysis

Read more about Recyctec Holding AB