Published: 9/5/2023 1:28:58 PM

Recyctec: Stark bruttomarginal efter effektiviseringar i verksamheten - Analyst Group

Recyctec fortsätter växa med ett fortsatt fokus på försäljning, både på den inhemska och utländska marknaden, samt bearbeta nyingångna partnerskap. Givet att Recyctec kan öka omsättningen under 2023, samt starta upp nya samarbeten enligt plan, ser Analyst Group att Bolaget har möjlighet till att förbättra rörelseresultatet framgent. Recyctec dras dock med utmaningar i säljarbetet, vilket gör att tillväxten inte nått sin fulla potential ännu, varför vi väljer att justera 2023-2025 års prognoser. Med hänsyn till ovannämnda faktorer estimeras totala intäkter om ca 28 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 0,6x, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,74 (3,1) kr i ett Base scenario.

Link to the analysis

Read more about Recyctec Holding AB