Published: 9/7/2023 4:07:44 PM

VibroSense: Rapportkommentar Q4"22/23 - Kalqyl

VibroSense redovisade en nettoomsättning om 0,49 MSEK (0,41) i kvartalet, vilket var en ökning med 20,2 procent y-o-y. EBIT uppgick till –2,09 MSEK (-2,35), vilket var en förbättring i jämförelse med samma kvartal föregående år. För helåret 2022/23 uppgick nettoomsättningen till 1,81 MSEK, vilket innebar en ökning med 22,9 procent jämfört med 2021/22. EBIT för helåret 2022/23 uppgick till -7,43 MSEK (-7,98).

Fortsatta framsteg
Under kvartalet infördes Diabetes Foot Screening hos Försäkringsmottagningen Sophiahemmet och ersatte tidigare mätinstrument. Sophiahemmet är en högt ansedd aktör i Sverige och en mycket viktig referenskund för VibroSense. Under kvartalet och räkenskapsåret har även framsteg i Tyskland gjorts. Reimbursement-koder har identifierats, vilket är viktigt för att skapa ekonomiska incitament för kunder att använda VibroSense Meter® II (VSM II). Bolaget har under året knutit till sig kunder i Tyskland, bland annat HDZ NRW som är en topprankad diabetesklinik.

Kina
Bolaget har en ramorder om cirka 40 MSEK från kinesiska UMCARE. Arbetet fortskrider enligt plan och ansökan för regulatoriskt godkännande beräknas att ske under september. Bolaget ser goda möjligheter till ett godkännande och förväntad försäljningsstart under första halvåret 2024 kvarstår.

Framtid
VD Hans Wallin förväntar sig att räkenskapsåret 2023/2024 kommer att bli VibroSense genombrottsår. Med en försäljningsstart i Kina och fortsatta framsteg i Norden och Tyskland, i kombination med en välfylld kassa, är vår bedömning att nästkommande räkenskapsår kan bli ett mycket spännande år för VibroSense, där försäljningen tar fart.


Link to the analysis

Read more about VibroSense Dynamics AB