Published: 11/2/2023 7:16:29 AM

Vibrosense Dynamics: Rapportkommentar Q1’23/24 - Kalqyl

VibroSense redovisade en nettoomsättning om 0,55 MSEK (0,38), vilket var en ökning med 45,5 procent y-o-y. EBIT uppgick till –1,59 MSEK (-1,44), vilket var en minskning i jämförelse med samma kvartal föregående år. FCF uppgick till -1,4 MSEK och kassan vid kvartalets utgång uppgick till 9,3 MSEK.


Fortsatt marknadsbearbetning

Norden, Tyskland och Kina är bolagets fokusmarknader. Bolaget har under hösten deltagit på viktiga utställningar och kongresser för att öka varumärkeskännedomen kring VibroSense Meter® II samt att nå ut till potentiella kunder och distributörer. Bolagets resurs i Tyskland har påbörjat arbetet och söker nu aktivt efter kunder och kliniker på den tyska marknaden. I Sverige inom området företagshälsovård (FHV) fortskrider samarbetet med Avonova Hälsa.


Kina

Gällande Kina är nu samtliga tester godkända. Slutrapporten från det kinesiska testinstitutet är levererad till VibroSense partner UMCARE. Nästa steg blir att färdigställa en fullständig ansökan till den nationella myndigheten NMPA i Kina. NMPA beräknas enligt UMCARE att återkomma inom 2–3 månader efter att ansökan kommit in. Efter godkännandet inleder UMCARE bearbetningen av den kinesiska marknaden samt försäljning av VibroSense Meter® II.


Outlook

Nettoomsättningen i kvartalet kan tyckas vara låg sett till våra estimat om 4,4 MSEK för det brutna räkenskapsåret 2023/24. Vår bedömning är dock att majoriteten av försäljningen kommer att ske under andra halvåret av räkenskapsåret, delvis kopplat till expansionen i Kina efter myndighetsgodkännande. Vi väljer därför att behålla våra tidigare estimat.


Link to the analysis

Read more about VibroSense Dynamics AB