Published: 11/22/2023 3:48:06 PM

Analyst Group kommenterar på Recyctecs Q3-rapport

Recyctec publicerade den 21 november 2023 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet.

Link to the analysis

Read more about Recyctec Holding AB