Published: 11/22/2023 3:50:17 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Recyctec Holding AB: Recytecs omsättning lägre än Analyst Groups prognoser i Q3 - noterar behov av likviditet

Miljöteknikbolaget Recyctecs försäljning under det tredje kvartalet kom in lägre än Analyst Groups förväntningar. Analyshuset kommer nu se över sina prognoser för verksamheten framgent, framgår det av en färsk rapportkommentar.

Analyst Group tror inte att bolaget kommer hinna nå upp till den omsättning som krävs för att nå helårsprognosen om 16,1 miljoner kronor i Q4.

"En fortsatt konjunkturavmattning i kombination med tecken på en allmänt försämrad efterfrågan inom distributionsledet är två ytterligare faktorer som estimeras hålla tillbaka tillväxten något i Q4-23", fortsätter analyshuset.

Därtill spår man att Recytec kommer behöva stärka kassan senast under Q1 2024. Dock tror man på en starkare tillväxt och lönsamhet under kvartalen framöver, bland annat på grund av förbättrade förhållanden inom distributionsleden.

Read more about Recyctec Holding AB