Published: 1/12/2024 3:03:26 PM

Cyclezyme: Lång utvecklingscykel - AFV

Cyclezyme som vill stöpa om hur plast återvinns direktnoterades nyligen på Spotlight. Det finns dock få konkreta signaler på hur bolagets kommersialisering ska gå till och när den kan ske.

Link to the analysis

Read more about Cyclezyme AB