Published: 2/20/2024 8:27:32 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures minskade portföljvärdet - arbetar med två transaktioner

Investeringsbolaget Katalysen Ventures minskade portföljvärdet något i det fjärde kvartalet.

Omsättningen, som i detta fallet inte är så relevant, sjönk till 0,2 miljoner kronor (0,3).

Resultatet före skatt var -22 miljoner kronor (-19,1). Resultat per aktie uppgick till -3,17 kronor (-3,27).

Företaget har totalt 25 portföljinvesteringar (24). Värdet av portföljen bedöms vara 158 miljoner kronor (161). Det innebär en nedgång med 1,7 procent mot det tredje kvartalet. Det långsiktiga målet är att växa portföljen med 30 procent per år.

Katalysen Ventures har stärkt sin balansräkning med 10 miljoner kronor genom en riktad emission efter rapportperioden.

Investmentbolaget har fortsatt att minska sina kostnader. Kostnaderna kommer att minska med ytterligare 20 procent i början av 2024.

"Kvartalets höjdpunkt var den första investeringen av Venture Targeter Framework i QuTEM. Vi arbetar för närvarande med två liknande transaktioner i särskilda situationer, där vi samlar expertis, erfarenhet och kontanter med hjälp av samma ramverk. Vi ser fram emot att snart kunna dela med oss av mer information om hur vi drar nytta av lärdomarna från de senaste fem åren för att fortsätta bygga en unik investeringsplattform", uppger vd Peter Almberg .

Han avslutar sitt vd-ord med följande kommentar.

"Med tanke på det ekonomiska klimatet utvecklas vår portfölj väl."


Katalysen Ventures, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,3 -33,3%
Resultat före skatt -22 -19,1
Resultat per aktie, kronor -3,17 -3,27

Read more about Katalysen Ventures AB