Published: 2/20/2024 3:33:16 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Recyctec Holding AB: Recyctec minskar rörelseförlusten

Miljöteknikbolaget Recyctec redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 5,1 miljoner kronor (4,9).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet före efter skatt var -1,1 miljoner kronor (-3,9).

Resultat per aktie uppgick till -0,08 kronor (-0,99).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,6 miljoner kronor (-1,3).

Likvida medel uppgick till 2,6 miljoner kronor (1,0).

"Trenden med vikande försäljning har vänt och försäljningen ökar med 5 procent jämfört med Q4 2022", skriver bolagsledningen i rapporten.

De uppger vidare att den aktiva och mer fokuserade säljbearbetningen börjar ge tydliga resultat och inledningen av 2024 har börjat bra.


Recyctec, Mkr Q4-2023 Q4-2022
Nettoomsättning 5,1 4,9
Rörelseresultat -0,8 -3,6
Resultat före skatt -1,1 -3,9
Nettoresultat -1,1 -3,9
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,99
Kassaflöde från löpande verksamhet 0,6 -1,3
Likvida medel 2,6 1,0

Read more about Recyctec Holding AB