Published: 3/26/2024 3:26:17 PM

Solidx: Går samman med Time People Group - AFV

IT-konsulten SolidX har vuxit kraftigt sedan noteringen 2021. Och snart dubbleras bolaget i storlek ytterligare en gång då en fusion med konkurrenten Time People Group väntas. Om SolidX kan få upp lönsamheten till forna nivåer är uppsidan stor.

Link to the analysis

Read more about SolidX AB