Published: 3/28/2024 8:08:31 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SolidX AB: Time People Group och Solidx senarelägger fusion - beror på förlängd due diligence

Konsultbolaget Time People Group och Solidx kommer att senarelägga sin publicering av fusionsplan och fusionsdokument. Detta med anledning av en förlängd due diligence-period, enligt ett pressmeddelande.

Enligt avsiktsförklaringen skulle publiceringen av fusionsplanen ha gjorts omkring vecka 14, och fusionsdokumentet publicerats omkring vecka 17.

Bolagen avser nu att publicera en uppdatering om fusionen och en indikativ tidplan för publicering av en fusionsplan och ett fusionsdokument så snart de tillsammans har beslutat om en tidplan.

Övriga villkor i fusionen är oförändrade jämfört med vad som tidigare meddelats.

Read more about SolidX AB