Published: 4/26/2024 8:24:46 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SolidX AB: Solidx vinner offentlig upphandling med Svealandstrafiken värd högst 15 miljoner kronor

It-konsultbolaget Solidx har tecknat ett ramavtal med det offentliga bolaget Svealandstrafiken. Ramavtalet avser fem anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller två år, med option om att förlänga två år i taget i totalt åtta år. Upphandlingen har ett maximalt avtalsvärde om 15 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmedddelande.

Solidx kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena Systemutveckling, användbarhet och tillgänglighet, Ledning/styrning, IT-infrastruktur, IT-säkerhet, Bi/Power BI Systemintegrationer och datalager.

Svelandstrafiken ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län och ansvarar för kollektivtrafiken i Västmanland och Örebro län.

Read more about SolidX AB