Published: 5/3/2024 11:26:59 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Shortcut Media AB: Lena Carlberg avböjer omval till styrelsen i Shortcut Media

Aktieägarna i filmproduktionsbolaget Shortcut Media kallas till årsstämma tisdagen den 4 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Lena Carlberg har avböjt omval till styrelsen.

Omval föreslås av ordförande Anders Uhnér samt ledamöterna Annika Billberg, Lennart Larsson och Annika Torell Österman.

Read more about Shortcut Media AB