Published: 5/10/2024 6:38:36 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SolidX AB: Solidx och Time People Group avbryter planerad fusion

It-konsultbolagen Solidx och Time People Group, TPG, har gemensamt beslutat att avbryta den planerade fusionen. De båda bolagen aviserade den 4 mars att de ingått en avsiktsförklaring om ett samgående som nu alltså inte blir av i dagsläget.

"Med anledning av strategiska överväganden har bolagen konstaterat att fusionen inte är lämplig i nuläget, varför bolagen gemensamt har beslutat att avbryta fusionen. Den avbrutna fusionen innebär emellertid inte ett hinder mot att det i framtiden kan föreligga förutsättningar för ett samgående mellan Solidx och TPG", skriver bolagen i ett pressmeddelande.

Read more about SolidX AB