Published: 5/22/2024 8:22:55 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Shortcut Media AB: Shortcut Media vänder till rörelseförlust

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet, mätt i ebita, visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 27,0 procent till 8,9 miljoner kronor (12,2).

Tillförordnade vd Lennart Larsson säger att det nya året har startat svagt till följd av den stora osäkerheten på marknaden.

"Behovet av att producera högkvalitativt och relevant innehåll är fortsatt stort, men vi noterar att uppstarter av nya projekt tenderar att glida framåt i tiden och att säljcyklerna är väsentligt längre idag jämfört med för ett år sedan", säger Larsson.

Ebitda-resultatet blev -2,0 miljoner kronor (0,5).

Ebita-resultatet blev -2,1 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (0,1).

Resultatet både före och efter skatt var -2,5 miljoner kronor (0,0).

Resultat per aktie uppgick till -0,14 kronor (0,00).


Shortcut Media, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 8,9 12,2 -27,0%
Ebitda -2,0 0,5
Ebitda-marginal 4,1%
Ebita -2,1 0,4
Ebita-marginal 3,3%
Rörelseresultat -2,5 0,1
Rörelsemarginal 0,8%
Resultat före skatt -2,5 0,0
Nettoresultat -2,5 0,0
Resultat per aktie, kronor -0,14 0,00

Read more about Shortcut Media AB